KE STAŽENÍ

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2020/2021.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

 

Ilustrační test z českého jazyka Pdf.                     

Řešení Pdf.

 

Ilustrační test z matematiky Pdf.

Řešení Pdf.

 

Informace o zápisovém lístku  Pdf.

Náhradní zápisový lístek  Pdf.

Plná moc  Pdf.

Žádost o zápisový lístek  Pdf.