Přijímací řízení 2020

 Přijímací řízení 2020:

 

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

18-20-M/01 Informační technologie

 

63-41-M/02 Obchodní akademie

 

63-41-M/02 Obchodní akademie - distanční forma vzdělávání

 

 

Aktuální informace o přijímacím řízení naleznete na tomto odkazu:

https://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/

 

Obor Obchodní akademie 63-41-M/02

Žáci jsou hodnoceni na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek z ČJ a MAT a výsledků na vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. Dále dle doložených výsledků (diplom) přírodovědných, humanitních nebo sportovních soutěží v okresním, krajském nebo celostátním kole s umístěním na 1. až 3. místě v posledních dvou ročnících vzdělávání. Pro školní rok 2020/21 do prvního ročníku bude přijímáno 30 uchazečů.

 

Obor Informační technologie 18-20-M/01

Žáci jsou hodnoceni na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek z ČJ a MAT, výsledku testu ze základů informatiky a výsledků na vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. Dále dle doložených výsledků (diplom) přírodovědných, humanitních nebo sportovních soutěží v okresním, krajském nebo celostátním kole s umístěním na 1. až 3. místě v posledních dvou ročnících vzdělávání. Pro školní rok 2020/21 do prvního ročníku bude přijímáno 30 uchazečů.

 

 

----------------------------------------------------------------------------

Výsledky přijímacího řízení 2019 - 2. kolo

 

63-41-M/02 Obchodní akademie zde

 

63-41-M/02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání zde

 

----------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

63-41-M/02 Obchodní akademie, denní forma vzdělávání

 

63-41-M/02 Obchodní akademie, distanční forma vzdělávání

 

-----------------------------------------------------------------------------

Výsledky přijímacího řízení 2019 - 1. kolo

Právní účinky rozhodnutí o přijetí zanikají posledním dnem lhůty určené k odevzdání zápisového lístku“ (§ 60a odst. 7 školského zákona). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí předán řediteli školy nebo k přepravě provozovateli poštovních služeb“ (§ 60a odst. 6 školského zákona).

18-20-M/01 Informační technologie a 63-41-M/02 Obchodní akademie

zde

 

Informace pro nepřijaté uchazeče zde

 

Výsledky přijímacího řízení 2019 pro distanční formu vzdělávání v oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie - 1. kolo

zde

------------------------------------------------------------------------

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

18-20-M/01 Informační technologie (denní forma vzdělávání)

Okruhy k přijímací zkoušce z informačních technologií pdf.

 

63-41-M/02 Obchodní akademie (denní forma vzdělávání)

 

63-41-M/02 Obchodní akademie (distanční forma vzdělávání)

 

 

 

 

Základní informace k přijímacímu řízení naleznete na tomto odkazu: CERMAT

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Přijímací zkoušky 2019:

 

Obor Obchodní akademie 63-41-M/02

Žáci jsou hodnoceni na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek z ČJ a MAT a výsledků na vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. Dále dle doložených výsledků (diplom) přírodovědných, humanitních nebo sportovních soutěží v okresním, krajském nebo celostátním kole s umístěním na 1. až 3. místě v posledních dvou ročnících vzdělávání. 

 

Obor Informační technologie 18-20-M/01

Žáci jsou hodnoceni na základě výsledků jednotných přijímacích zkoušek z ČJ a MAT, ze základů informatiky a výsledků na vysvědčení z 8. a 9. ročníku ZŠ. Dále dle doložených výsledků (diplom) přírodovědných, humanitních nebo sportovních soutěží v okresním, krajském nebo celostátním kole s umístěním na 1. až 3. místě v posledních dvou ročnících vzdělávání. 

 

Podrobnější informace k přijímacímu řízení naleznete na tomto odkazu:

https://www.zkola.cz/rodice/vybirameskolu/volby-skoly/Stranky/Přijímací-řízení-na-střední-školy-a-vyšší-odborné-školy.aspx

 
Bezbariérový přístup - škola má bezbariérový vstup a výtah.
 
Strava: škola má vlastní jídelnu a poskytuje obědy za cenu 30 Kč/1 oběd.
 
Propagační videa naleznete na www.uspesnabudoucnost.cz
 
Navštivte náš Facebook a dozvíte se více o životě školy https://www.facebook.com/OAKROMERIZ/

 

 

Příloha č. 1 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 

Příloha č. 2 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ PRO JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - MATEMATIKA