Beseda pro žáky 1. ročníků

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se pro studenty 1. ročníku uskuteční v aule školy beseda „Sex, AIDS a vztahy“.

Časový rozpis:

8:05 hod. – 9:40 hod. 1.A   

10:00 hod. – 11:40 hod. 1.B