INFORMAČNÍ SYSTÉMY ŠKOLY

Přihlášení do informačních systémů školy - žáci  
https://www.oakm.cz/moodle/course/view.php?id=434