MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  K  MATURITNÍ  ZKOUŠCE  V JARNÍM  ZKUŠEBNÍM  OBDOBÍ  2022

 

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022 do středy 1. prosince 2021 

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 od pondělí 2. května 2022 do čtvrtka 5. května 2022

 

pondělí                .... května matematika, anglický jazyk

 

úterý                   .... května český jazyk a literatura

 

středa                  ... května matematika rozšiřující, francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

  

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2022 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

 

MZ 2022 profilová část - praktické zkoušky se konají v termínu: 26. - 27. 4. 2022

 

MZ 2022 ústní zkoušky profilové části se konají v termínu: 16. - 20. 5. 2022

 

Stanovení volna (5 vyučovacích dnů) k přípravě na konání maturitní zkoušky: 9. - 13. 5. 2022

 

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do 31. března 2022.

 

Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní informace k maturitní zkoušce https://maturita.cermat.cz/

 

Seznam literárních děl pro MZ Jaro/Podzim 2022 

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro obor 18-20-M/01 Informační technologie pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z německého jazyka pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z ruského jazyka pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022

 

Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek v rámci profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 2021/2022

 

Stanovení termínů ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2021/2022

 

Témata profilových ústních zkoušek z ekonomických předmětů profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 obor 18-20-M/01 Informační technologie

 

Témata profilových ústních zkoušek z informačních technologií profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 obor 18-20-M/01 Informační technologie

  

Témata profilových ústních zkoušek z ekonomiky profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Témata profilových ústních zkoušek z účetnictví profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

 

Hodnocení profilových zkoušek 2022 .....

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou  ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek dle RVP.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, počínaje 4. ročníkem.