MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  K  MATURITNÍ  ZKOUŠCE  V JARNÍM  ZKUŠEBNÍM  OBDOBÍ  2022

 

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022 do středy 1. prosince 2021 

 

 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 od pondělí 2. května 2022 do sdtředy 4. května 2022

 

pondělí                2. května 2022      matematika (135 min.), anglický jazyk (110 min.)

 

úterý                   3. května 2022      český jazyk a literatura (85 min.), francouzský jazyk, matematika rozšiřující

 

středa                  4. května 2022       německý, ruský a španělský jazyk

  

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2022 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

 

MZ 2022 profilová část - praktické zkoušky se konají v termínu: 26. - 27. 4. 2022

 

MZ 2022 ústní zkoušky profilové části se konají v termínu: 16. - 20. 5. 2022

 

Stanovení volna (5 vyučovacích dnů) k přípravě na konání maturitní zkoušky: 9. - 13. 5. 2022

 

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do 31. března 2022.

 

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 4. 4. 2022

 

Písemná práce z cizího jazyka: 11. 4. 2022

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Základní informace k maturitní zkoušce https://maturita.cermat.cz/

 

Seznam literárních děl pro MZ Jaro/Podzim 2022 

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka pro obor 18-20-M/01 Informační technologie pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z německého jazyka pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022

 

Témata profilové ústní maturitní zkoušky z ruského jazyka pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022

 

Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období 2021/2022

 

Stanovení termínů ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období školního roku 2021/2022

 

Témata profilových ústních zkoušek z ekonomických předmětů profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 obor 18-20-M/01 Informační technologie

 

Témata profilových ústních zkoušek z informačních technologií profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 obor 18-20-M/01 Informační technologie

  

Témata profilových ústních zkoušek z ekonomiky profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Témata profilových ústních zkoušek z účetnictví profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2021/2022 obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

 

Hodnocení profilových zkoušek 2022 

 

Hodnocení profilových zkoušek MZ 2022 OAKM obor 18-20-M/01 Informační technologie

 

 

 

Hodnocení profilových zkoušek MZ 2022 OAKM obor 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

 

 

 

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou  ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek dle RVP.

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, počínaje 4. ročníkem.