POKYNY PRO STRÁVNÍKY

Pokyny pro strávníky (studenty) školní jídelny

 

V Obchodní akademii Kroměříž je zavedeno bezhotovostní placení stravování. Objednávka i výdej stravy se provádí pomocí čipu. Pouze čip umožní objednávat a odebírat stravu v budově školy, ovšem za podmínky, že uživatel čipu má na svém „kontě“ finanční prostředky. Čip bude sloužit po celou dobu stravování. Strávníci (studenti) obdrží čip, po podání vyplněné přihlášky ke stravování, zdarma v určeném termínu.

Při ztrátě je cena čipu 150,- Kč. V případě ztráty nebo odcizení stravovacího čipu neprodleně žádejte jeho zablokování u vedoucí školní jídelny. Pokud tak okamžitě neučiníte, může být Váš čip zneužit. Za škody vzniklé neoprávněnou manipulací škola neodpovídá. Výdej stravovacího čipu se realizuje u vedoucí školní jídelny. Současně se dozvíte pravidla k jejímu používání. Každý strávník musí mít svůj vlastní čip!

 

Placení stravného

Předběžně si stanovte, kolik odeberete obědů za měsíc, a na základě toho si sami určete částku, kterou budete měsíčně poukazovat na účet Obchodní akademie Kroměříž. Cena jednoho oběda pro žáka činí 35,- Kč od 1. 11. 2019. Na každý jednotlivý čip je možno objednávat a čerpat za sníženou („žákovskou“) cenu jen jedno jídlo za den. 

Zvolenou částku zasílejte, prosím, na účet Obchodní akademie Kroměříž,

číslo 86-2969350257/0100 u Komerční banky Kroměříž. Jako variabilní symbol uvádějte ID číslo strávníka a do kolonky zpráva pro příjemce (nebo popis pro příjemce) vždy uvádějte jméno a příjmení žáka (strávníka). Částku je třeba poukázat do 15. dne měsíce, na měsíc následující.

 

Přihlašování/Odhlašování stravy

Přihlašování i odhlašování stravy je možno provádět na terminálu v budově školy nebo přes internet na webových stránkách Obchodní akademie Kroměříž v sekci Jídelna -> Objednávky. Přístupové kódy Vám vydá vedoucí školní jídelny. Bez finančních prostředků na „kontě“ nelze objednávat. Přihláška i odhláška na následující stravovací den je ukončena v 11:00 hodin!

 

Dle znění Vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. mají žáci právo se stravovat ve školní jídelně jen v době svého pobytu ve škole. V případě nepřítomnosti žáka (odhlášení stravy telefonicky do 8 hodin na tel. č. 605 231 313), může být vyzvednut oběd do jídlonosiče pouze první den nemoci, další dny stravu odebírat nelze, nutno ji odhlásit.

POZOR: v případě neodhlášení je strava účtována první den částkou 35,- Kč od 1. 11. 2019.  

 

Vratky na stravném

Vrácení nevyčerpaných prostředků na „kontě“ bude zasláno při ukončení stravování ve školní jídelně – tedy nejčastěji po absolvování 4. ročníku, a to na základě písemné žádosti. (Při mimořádně vysokém zůstatku přijatých záloh se situace bude řešit individuálně.)

 

Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí školní jídelny – telefon 605 231 313, email: jidelna@oakm.cz.