PROGRAM PODPORY ODBORNÝCH PRAXÍ

Program podpory odborných praxí je projektem koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, který umožňuje českým a německým žákům středních odborných škol, učilišť a studentům vyšších odborných škol ve věku od 16 let absolvovat minimálně dvoutýdenní praxi ve firmách, dílnách, vzdělávacích zařízeních či institucích veřejné správy v sousední zemi.

Program je z části finančně podporován Česko-německým fondem budoucnosti.

Účastníci programu mohou získat evropský dokument, tzv. Europass-mobilita, který jim může být důležitou pomůckou v jejich dalším profesním životě a zároveň slouží jako doklad o absolvování praxe v zahraničí.

Základním cílem programu je umožnit účastníkům získat nové profesní zkušenosti, poznat pracovní prostředí a zároveň kulturu a způsob života v sousední zemi. Z tohoto důvodu je během celé praxe kladen důraz na zapojení praktikantů do běžných pracovních povinností a na aktivní asistenci ze strany pedagogicky kvalifikovaných osob. Praxe je uskutečňována v těch oborech, ve kterých jsou žáci vyučeni, nebo které studují. Program je otevřen pro všechna odborná odvětví.

Program podpory odborných praxí na Obchodní akademii Kroměříž

Obchodní akademie Kroměříž navázala na podzim roku 2013 kontakt se školou obdobného zaměření Therese-von-Bayern-Schule Staatliche Berufliche Oberschule für Wirtschaft München. Společně jsme připravili výměnnou praxi našich žáků. Praxe proběhne ve dvou fázích. V dubnu přijedou němečtí žáci na dva týdny do Kroměříže. Kromě práce ve firmách absolvují dvoudenní přípravu, kde se hravou formou seznámí s jazykem, kulturou a zvyky v naší zemi. Čeká je také bohatý doprovodný program, exkurze, výlety a sport společně s českými žáky. Víkend stráví němečtí žáci v rodinách českých žáků.

V červnu pak naši žáci odjedou na dva týdny do Mnichova, kde absolvují svou praxi v německých firmách, samozřejmě také s obdobným doprovodným programem.

Chtěli bychom velmi poděkovat firmám MAGNETON a.s., Kružík s.r.o. a CHALLENGE PT (Czech) s.r.o. za vstřícnost a ochotu, se kterou umožnily německým žákům absolvovat u nich praxi.