INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

Ocenění Martina Staňka v projektu internetové bezpečnostiInternetová bezpečnost

Martin Staněk převzal cenu od PeadDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje

9. prosince vyvrcholil první ročník osvětového projektu Kraje pro bezpečný internet. Ve Zlínském  kraji  se projektu zúčastnilo 3781 dětí, které úspěšně absolvovaly sérii on-line kurzů o internetové bezpečnosti. Děti se navíc mohly zúčastnit vědomostního kvízu o hodnotné ceny, které dodaly partnerské společnosti. Konkrétně se jednalo o X-Box, notebook, 2 tablety a 2 chytré telefony.

Z 567 úspěšných řešitelů byli jako vítězové v kategorii studenti od 13 let vylosováni Nikola Janálová (SŠ oděvní a služeb Vizovice), Martin Staněk (OA Kroměříž) a Eliška Zálešáková (SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště). V dnešní turbulentní době je nezbytné, aby uživatelé internetu dodržovali základní bezpečností zásady, a jsem velmi rád, že se Zlínský kraj mohl zapojit právě do tohoto projektu, který se snažil poukázat na různé bezpečnostní nástrahy internetu, uvedl Petr Navrátil, radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast školství, mládeže a sportu.

Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl v září 2013 za podpory Asociace krajů ČR a díky spolupráci zapojených krajů v oblasti kybernetické bezpečnosti mohly vzniknout e-learningové kurzy a on-line kvíz pro laickou i odbornou veřejnost.

 

„E-learningové kurzy a online soutěžní kvíz byly spuštěny 1. září 2014 a už v průběhu prvního měsíce jsme zaznamenali velký zájem o studium především ze strany dětí a mládeže nad 12 let“, uvedla koordinátorka projektu pro ČR, Nina Moravcová.  Její slova potvrzuje i fakt, že si kvíz nebo e-learning vyzkoušely děti z 1050 základních a středních škol.

E-learningové kurzy pro veřejnost jsou dostupné na webu www.kpbi.cz i po skončení soutěže, v současné době jsou těsně před spuštěním i kurzy pro sociální pracovníky a příslušníky Policie ČR. „V příštím roce chystáme rozšířit e-learningové kurzy pro cílovou skupinu seniorů a pedagogů, kteří po absolvování kurzu získají certifikát jako doklad o dalším profesním vzdělávání“, doplňuje Zdeněk Záliš z Národního centra bezpečnějšího internetu.

 

Že je potřeba vzdělávat v internetové bezpečnosti nejširší veřejnost, potvrzuje i Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI: „Podle průzkumů Microsoftu si jen třetina  lidí nastavuje pravidla pro ochranu svého soukromí na sociálních sítích. Pouhé 1 % lidí uvádí, že je o bezpečnosti na internetu dostatečně informuje škola. Právě zde vidíme největší příležitost – digitální bezpečnost a ochrana soukromí měly být běžným tématem výuky podobně jako bezpečnost silničního provozu.“ 

Do letošního prvního ročníku se zapojilo celkem 8 krajů a Zlínský kraj patřil mezi trojici nejaktivnějších a věřím, že tomu tak bude i v příštím ročníku tohoto projektu, uvedl Petr Navrátil.