ŠKOLSKÁ RADA 2021 - 2023

Předseda školské rady

Mgr. Hábl Marcel, MBA
habl@oakm.cz
 
Místopředseda školské rady
Ing. Ladislav Koutňák
ladislav.koutnak@post.cz
 
 
Zvolení zástupci za zřizovatele – Zlínský kraj
 
Bc. Hana Ančincová 
hana.ancincova@kr-zlinsky.cz
 
Mgr. Petr Gazdík
petr.gazdik@kr-zlinsky.cz
 
 
Zvolení zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy
 
Miroslav Žůrek
miroslav.zurek@seznam.cz

 

Ing. Ladislav Koutňák
 
 
Zvolení zástupci za pedagogické pracovníky školy
 
PhDr. Hana Danielová
danielova@oakm.cz
 
Mgr. Marcel Hábl, MBA
 
 
Zápisy ze zasedání
 
1 2021