Absolventi končící studium v letech 1970 - 1979

1969/70 ; 1970/71 ; 1971/72 ; 1972/73 ; 1973/74 ; 1974/75 ; 1975/76 ; 1976/77 ; 1977/78 ; 1978/79


Školní rok 1969/70

Ekonomická škola

2. EŠ

Ambruzová Věra, Baďurová Anna, Bakalíková Marie, Benová Eva, Brožová Jarmila, Buršíková Jarmila, Čepičková Danuše, Davidová Olga, Filipcová Marie, Hýsková Ilona, Chytilová Alena, Jandlová Dagmar, Janečková Alena, Judasová Svatava, Kočařová Božena, Konečná Jarmila, Kovaříková Jarmila, Křížová Libuše, Kubisová Marie, Kučerová Miluška, Kulendová Božena, Kunešová Helena, Nevrtová Marie, Nováková Zdenka, Orlová Lenka, Pavlíková Marie, Plahavová Jindra, Plesníková Hana, Puklová Miluše, Ročková Jana, Rýparová Alena, Řičánková Marie, Stavinohová Mol., Škrabalová Božena, Šušlíková Jana, Vašinová Jindřiška, Zabloudilová Olga, Zourková Věra, Žůrková Milena

3. EŠ - večerní

Babyštová Emilie, Barot Milan, Bílková Marie, Bursíková Drahomíra, Diasová Ivana, Hegerová Dana, Hladká Marta, Horáková Jiřina, Hrabčíková Jitka, Hudečková Miroslava, Kalistová Marie, Kolkopová Jarmila, Krčková Dagmar, Křížová Jarmila, Kubáčková Hana, Kubíková Vanda, Majdová Ladislava, Marešová Marcela, Marková Ludmila, Minaříková Libuše, Minaříková Marie, Neuman Jiří, Polešáková Dagmar, Rafajová Marie, Rušálková Ludmila, Solařová Věra, Soukupová Marie, Šamánková Helena, Šenkyříková Ludmila, Šimordová Marie, Špičková Jindra, Štěpánková Jaroslava, Tiefenbachr Alois, Skácelová Helena, Valášková Anna, Válková Drahomíra, Velclová Stanislava, Vítková Miloslava, Zdražilová Marie

 

Střední ekonomická škola

4. SEŠ

Balcárková Miluše, Benadová Libuše, Blažková Jarmila, Brázdil Stanislav, Brunclík Rostislav, Čechová Ludmila, Drdáková Emilie, Eindlicher Milan, Hajzlerová Miluše, Heinz Jaroslav, Hořavová Miloslava, Houserková Jarmila, Juřenová Blažena, Konečný Jiří, Kopcová Jarmila, Kouřilová Jiřina, Krčmář Václav, Krkošková Irena, Krupařová Věra, Ličman František, Lukeš Vojtěch, Miklíková Jaroslava, Musilová Eva, Nedopilová Květoslava, Nosková Františka, Pišťáčková Ludmila, Podolová Marta, Pospíšilová Jitka, Potočná Bohumila, Rozsypalová Zdena, Skopalová Jiřina, Schindler Miroslav, Škarpich Ladislav, Tesařík Milan, Tichá Pavla, Trojčáková Alena, Vévodová Marie, Vlková Jarmila, Zemanová Milada, Zlámalová Marie

5. SEŠ - večerní

Tvrdá Jana, Kohnová Dagmar, Handlová Helena, Jurčíková Františka, Mikulcová Marie, Míthová Jaroslava, Moricová Vlast., Mrhálková Anna, Patáková Marie, Pátíková Marie, Strakotová Anna, Suchánková Marie, Tomášová Bohumila, Vaverka Josef, Vyňuchal Vilém, Zachařová Marta

 

Školní rok 1970/71

Dvouletá dívčí odborná škola

2. DOŠ

Blažková Božena, Cadová Ludmila, Dřímalová Božena, FlurýováZdeňka, Hátlová Květoslava, Hodanová Bronislava, Hrabalová Anna, Chmelařová Jaroslava, Chudová Božena, Kolesíková Alžběta, Konečná Eva, Kovářová Renata, Kovářová Zdeňka, Králíková Marie, Krupařová Olga, Masaryková Lýdie, Masná Libuše, Matušincová Drahomíra, Moricová Drahomíra, Mrákavová Zlatuše, Neradilová Ludmila, Němcová Anna, Preislerová Helena, Prnková Božena, Součková Libuše, Šebestová Helena, Trávníčková Jarmila, Zavadilová Marie, Zemanová Miluše

 

Ekonomická škola

2. EŠ - hospodářská administrativa

Ančincová Miluše, Bestrová Svatava, Drekslerová Marie, Dvořáková Jarmila, Ejemová Jarmila, Charvátová Ludmila, Janálová Miloslava, Janišová Marie, Jašová Libuše, Jílková Libuše, Jindříšková Hana, Jurová Marie, Kadlecová Věra, Kašíková Ludmila, Klapilová Anna, Kopečná Marie, Křepelková Milena, Kužníková Dagmar, Lachnitová Věra, Majdová Marta, Matalová Květoslava, Matyášová Marie, Nováková Jana, Pazderová Ivana, Plisková Jarmila, Řihošková Ludmila, Slezáková Dagmar, Stavinohová Hana, Stoklásková Libuše, Strouhalová Jarmila, Vaculíková Eva, Vašková Libuše, Vrbecká Eva, Zavadilová Jaroslava

2. SA - všeobecná ekonomika 

Barvík Jiří, Březíková Milena, Buršíková Ludmila, Cejpková Irena, Gajdová Marie, Helis Miloslav, Hodanová Eva, Kaniová Renáta, Králíková Helena, Kučerová Iva, Kulendíková Svatava, Kunčarová Blažena, Meitner Miloslav, Parobková Vladimíra, Pospíšil Petr, Různarová Svatava, Řezníčková Ivana, Sedláčková Marta, Skála Milan, Stanošková Jarmila, Svitáková Silvie, Topinková Jana, Trnečková Marie, Zatloukal Miroslav

 

Střední ekonomická škola

4. SL - ekonomika služeb

Blahůšková Helena, Blažková Milena, Cvrčková Jana, Daďová Eva, Dočkalová Alena, Doležalová Eva, Drábková Marie, Ermakorová Eliška, Fuksová Jarmila, Grmelová Jarmila, Habartíková Naděžda, Habrovanská Naděžda, Hrušková Svatava, Klanicová Marie, Kovaříková Ladislava, Krejsová Marie, Kubíčková Jitka, Kubranová Alena, Kuželová Stanislava, Lukášová Marie, Melichárková Marie, Mikulíková Jana, Mlčochová Zdena, Munclingrová Marie, Neffová Růžena, Nesrovnalová Marie, Ondrová Ludmila, Páleníčková Květoslava, Pastyříková Hana, Pavelková Eva, Plačková Ludmila, Podlucká Ludmila, Rožková Antonie, Stavinohová Marie, Viktorinová Marie, Vlachynská Alena, Vlčková Božena, Zástěrová Věra

4. SEŠ - všeobecná ekonomika - foto třídy

Bouček Josef, Brachtlová Helena, Císařová Eva, Čelonková Helena, Fuleková Elena, Havrlantová Helena, Hrabalová Marie, Hůlka Jaroslav, Janáč Vladimír, Kaláb Emil, Kasaj Petr, Knot František, Kolesíková Marie, Koplíková Blanka, Kostrbelová Zdeňka, Koutňák Ladislav, Kovářová Marie, Kozáková Marie, Krestová Jana, Lišková Danuše, Mazánek Jiří, Mekyska Pavel, Nováková Hana, Opluštilová Anna, Orságová Emilie, Procházková Věra, Práček Radomír, Sečková Eva, Shromáždilová Zdeňka, Skopalová Věra, Skoumalová Milada, Sluková Alena, Šajdák Zdeňek, Šubertová Naděžda, Večerková Alena, Vybíralová Dagmar, Zálesáková Danuše, Závrbský Josef, Zeman Jiří

5. SEŠ - večerní - všeobecná ekonomika

Brázdil Bedřich, Coufalíková Miroslava, Davidová Marie, Dudová Zdena, Fabriková Josefa, Ferbínková Olga, Gabrhelíková Jarmila, Gajdůšková Marta, Junášková Pavla, Kadlíková Ludmila, Konečná Božena, Kvasnička Josef, Marečková Vlasta, Musilová Helena, Nebuchlová Marie, Nováková Stanislava, Pospíšilová Marta, Řezníčková Jaroslava, Smékalová Anneliese, Sovadinová Irena, Šatná Dagmar, Trpíková Marie, Vaverková Jarmila, Vítková Zdeňka, Zavadilová Marie, Zavřelová Božena, Zavřelová Ludmila

 

Školní rok 1971/72

Dvouletá dívčí odborná škola

2. DOŠ

Blažková Miloslava, Drobilová Jana, Holujová Danuše, Hrabčíková Věra, Hubíková Dana, Chalupová Marie, Kadlecová Zdeňka, Kavečková Marta, Kolomazníková Stanislava, Králíková Marie, Kušková Helena, Kvintová Vlasta, Maierová Naděžda, Málková Božena, Onaková Marie, Petříková Květoslava, Prošková Ivana, Rektoříková Vladimíra, Richtrová Miroslava, Spáčilová Dobromila, Škroníčková Jarmila, Úlehlová Vlasta, Vilímková Marie, Zelová Jindřiška

Ekonomická škola

2. EŠ - hospodářská administrativa

Audyová Jana, Brandejsová Libuše, Buksová Růžena, Čechová Hana, Daňková Marie, Horáková Hana, Chytilová Magdalena, Karafiátová Dagmar, Kovaříková Karla, Mlčousová Pavla, Olšáková Karla, Plačková Eva, Polednová Taťána, Prusenovská Dagmar, Přikrylová Dagmar, Přikrylová Hana, Sigmundová Marie, Skopalová Miroslava, Skřebská Helena, Smějová Marie, Stránská Jana, Strnadlová Zdeňka, Ševčíková Milena, Škrobová Emilie, Štěpanovská Marie, Uhlová Dagmar, Ulčarová Dana, Vašáková Hana, Zadrápová Eva, Zapletalová Marie, Zbořilová Vladimíra, Zelová Milena, Žůrková Věra

2. SA - všeobecná ekonomika

Dobrovolná Jana, Doležel Miroslav, Dostál Jiří, Fránková Irena, Hradil Jiří, Chálová Eva, Jurygáčková Dagmar, Malíková Marcela, Musil Lubomír, Navrátil Miroslav, Patíková Božena, Sigmund Boris, Skřivánková Drahomíra, Slezáčková Vlasta, Stiborová Marie, Střelcová Hana, Šafařík Jiří, Šimíková Naděžda, Václavíková Marie, Věčerka Oldřich, Vlasáková Jana, Zílová Eva

2. SA - večerní všeobecná ekonomika

Bernardová Miroslava, Coufal Vladimír, Frkal Zdeněk, Hána Zdeněk, Harárová Ludmila, Hofírková Jaroslava, Koňaříková Marta, Chrástecká Jana, Kojecký František, Kopečná Anna, Kratochvílová Jaroslava, Derková Marie, Lejsalová Marie, Navrátilová Věra, Slamínková Hana, Šamánková Hana, Šeďová Dagmar, Šindelářová Jaromíra, Vrána Jiří

 

Střední ekonomická škola

4. A - ekonomika služeb

Bajerová Ludmila, Bilavčíková Zdenka, Blablová Milena, Čiljaková Irena, Daňhelová Eva, Došlíková Hana, Doubravová Alena, Foltýnová Dana, Hájková Věra, Hlaváčková Míla, Hlavinková Irena, Hlavinková Alena, Horáková Dana, Hrnčířová Renata, Hurtová Vlasta, Chytilová Anna, Knapková Věra, Konečná Věra, Krejčí Jarmila, Malenovská Ilona, Moskovská Miloslava, Motalíková Marie, Mrtvá Marie, Netopilová Lenka, Pavelková Věra, Polášková Jarmila, Prokopová Alena, Sedláčková Alena, Stančíková Marcela, Strnadová Ludmila, Talská Blanka, Tkadlčíková Božena, Tomalová Jaroslava, Trávníčková Vlasta, Vítková Libuše, Vlková Marie, Vykydalová Jana, Wachtelová Antonie, Zemanová Alena, Župková Růžena

4. B - ekonomika služeb

Adamová Marie, Adamovský Vladimír, Baláš Jaroslav, Bílková Libuše, Bytomská Vlasta, Divílková Hana, Dresslerová Vladimíra, Dvořáková Ludmila, Filípková Dagmar, Gregorová Květoslava, Gromesová Vladimíra, Gross Otto, Hodouš Pavel, Chalupová Ivana, Kalová Emilie, Karas Vlastimil, Knězková Alena, Kokešová Jana, Krátká Olga, Kratochvílová Ludmila, Krupařová Marie, Kubešová Marta, Kučeříková Eva, Legátová Jarmila, Lukášová Ludmila, Madlmayrová Jarmila, Málková Hana, Mikulčíková Jitka, Neoralová Zdenka, Obdržálková Božena, Polišenská Zdeňka, Prčíková Alena, Sluková Jitka, Šustrová Věra, Vaculík Jaroslav, Vaverková Olga, Vinklárková Božena, Vyskočil Karel

5. SEŠ - večerní - všeobecná ekonomika

Bílková Marie, Bráníková Jitka, Hegerová Dana, Krčková Dagmar, Kubáčková Hana, Majdová Ladislava, Marková Ludmila, Minaříková Marie, Polešáková Dagmar, Soukupová Marie, Šamánková Helena, Šenkyříková Ludmila, Šimordová Marie, Vítková Miloslava, Zdražilová Marie

 

Školní rok 1972/73

Dvouletá dívčí odborná škola

2. DOŠ

Broskvová Stanislava, Dvořáková Jarmila, Glozygová Zdeňka, Goldemundová Libuše, Gorgoňová Božena, Holíková Jiřina, Hostišová Ludmila, Hrubá Anna, Chválková Lenka, Klapilová Dana, Kolaříková Zdena, Kubíčková Věra, Malíková Věra, Matyášová Marie, Moricová Hana, Nelešovská Zdeňka, Nováková Libuše, Přibylíková Eva, Pudelková Dana, Stanošková Zdeňka, Škrabalová Jaroslava, Vavříková Miluše, Večerková Dagmar, Vélimová Božena, Zavadilová Marie

 

Ekonomická škola

2. A EŠ - hospodářská administrativa

Adamíková Jarmila, Čalová Ludmila, Držálková Zdeňka, Dvořáková Věra, Frkalová Ludmila, Hamalová Ivanka, Hrbáčková Marie, Kozmíková Dagmar, Kristková Marie, Marková Hana, Masná Ludmila, Minarčíková Helena, Mlčochová Eva, Muchová Pavla, Musilová Věroslava, Polčáková Eva, Přivřelová Jana, Smíšková Ludmila, Svobodová Zdeňka, Šimková Jitka, Šišmová Zdenka, Tomaštíková Eva, Vajdíková Ludmila, Valenčíková Eva, Zapletalová Jana, Zatloukalová Jana, Zelíková Marie, Zohnerová Věra

2. B EŠ - hospodářská administrativa

Billová Dagmar, Darebníčková Helena, Drozdová Alena, Filipínová Dana, Gahurová Marie, Güterová Olga, Hádrová Anna, Havlová Dagmar, Hermanová Zdeňka, Jakubcová Věra, Jemelíková Bohumila, Judasová Miluše, Klimáková Miroslava, Krpenská Jana, Křepelková Helena, Křivánková Drahomíra, Miková Anna, Mrázková Eliška, Novotná Zdena, Provazníková Marie, Remešová Ludmila, Sedláčková Miluše, Šimková Anna, Šindelková Irena, Štěpaníková Marie, Topičová Pavla, Večerková Oldřiška, Vlčková Ludmila, Zavřelová Helena

Střední ekonomická škola

4. A - ekonomika služeb

Boráňová Oldřiška, Dolečková Ladislava, Faitlová Marie, Foukalová Alena, Gajová Irena, Hradilová Květoslava, Hrančíková Hana, Churá Alena, Juřicová Miroslava, Kalábová Hana, Kieryková Blažena, Kolaříková Miroslava, Kopalová Marie, Kotasová Zlata, Křemenská Eva, Kulíková Alena, Malá Eva, Nováková Eva, Oškerová Jitka, Pospíšilová Miroslava, Přibylová Jarmila, Ředinová Jaroslava, Sedláková Hana, Snopková Eva, Stojanová Libuše, Svojanovská Dagmar (Gýbsová), Šebestíková Daniela, Šteflovičová Jitka, Taušová Anna, Tomášková Miroslava, Urubová Danuše, Václavíková Věra, Vaclová Drahomíra, Vystavělová Dana, Zelová Jitka, Žižlavská Jarmila (Fochrová)

4. B - ekonomika služeb

Adámek Luděk, Barošová Bronislava, Bartončíková Hana, Blahová Marie, Blišťanová Ludmila, Černý Jaroslav, Domanský Václav, Eclerová Zdenka, Filipová Eva, Gahurová Věra, Hanskutová Eva, Hýsková Miluše, Hýsková Věra, Chytilová Naděžda, Janoštíková Jana, Kadlečíková Svatava, Klopanová Marie, Kolárovcová Štefanie, Koukolová Zdeňka, Krsička Pavel, Kučmíková Anna, Martináková Jarmila, Martyšová Helena, Novák Milivoj, Ondráček Luděk, Pavelková Stanislava, Pecinová Alena, Rozsypalová Jarmila, Sedláková Svatava, Skopalová Hana, Šenkyřík Lubomír, Šišková Jarmila, Švec Petr, Zapletalová Jiřina

5. SEŠ - večerní - všeobecná ekonomika

Brázdilová Bronislava, Burešová Věra, Daněk Bedřich, Dudová Ludmila, Dvorníková Miluše, Goldemundová Jana, Hamrlová Jana, Kočendová Miroslava, Kolbová Alena, Konečná Eva, Konečná Ludmila, Kučerová Vlasta, Matyaštíková Eva, Mrázková Jarmila, Ryparová Dagmar (Vyvlečková), Řeháková Zdeňka, Skopová Miroslava (Nesvadbová), Blažková Miroslava (Smýkalová), Teplíčková Emílie, Vojáčková Miroslava

 

Školní rok 1973/74

Ekonomická škola

2. A EŠ - hospodářská administrativa

Bajzová Ludmila, Barabášová Jarmila, Daňková Ivana, Hanáková Blanka, Chmelová Libuše, Jurášková Miroslava, Krčová Jarmila, Majdová Danuše, Mrhálková Alena, Musilová Zdeňka, Odstrčilíková Marie, Plháková Věra, Rounová Naděžda, Rybková Stanislava,Řezáčová Michaela, Sigmundová Marie, Slezáková Jarmila, Stančíková Alena, Štěpánková Dana, Šturzová Jarmila, Šušlíková Vlasta, Švecová Eva, Uhlářová Pavla, Vybíralová Alice, Zapletalíková Vladimíra, Zapletalová Olga, Zatloukalová Dana, Zemanová Věra, Zezulová Ivana, Zlámalová Eliška

2. B EŠ - hospodářská administrativa

Adámková Jaroslava, Blizňáková Jarmila, Brunclíková Irena, Čepicová Věra, Daňková Zdeňka, Hradilová Jana, Chovancová Anna, Jandová Alena, Janků Alena, Klimáková Jarmila, Konečníková Marie, Krejčířová Jaromíra, Měřínská Emílie, Morkusová Drahomíra, Navrátilová Jitka, Ondroušková Ludmila, Otáhalová Bedřiška, Pásková Irena, Petrskovská Alena, Preislerová Ilona, Růžičková Eva, Ružičková Jana, Spáčilová Marie, Ševčíková Irena, Šromotová Libuše, Šťastná Jarmila, Talašová Dagmar, Tračuková Jana, Vojáčková Stanislava, Vrzalová Hana, Zábranská Danuše, Zálešáková Magda

2. SA - všeobecná ekonomika

Andrejší Ján, Bábíková Ivana, Čekal Libor, Dvořák Oldřich, Dvořáková Anežka, Hejcmanová Marie (Myslivečková), Hudec Josef, Králová Alojzia, Malík Vratislav, Moráček Otakar, Mrňousová Eva, Řezníčková Jana, Stískal Vlastimil, Vaculík Zdeněk, Valášek Josef

 

Střední ekonomická škola

4. A - ekonomika služeb

Bártková Alena, Bilavčíková Helena, Brázdilová Ludmila, Bryolová Alena, Bučková Milena, Buršíková Eliška, Coufalíková Alena, Dědičová Marie, Foltýnová Blanka, Fritschová Helena, Fuksová Milada, Hlobilová Dana, Jandlová Jarmila, Kejíková Jarmila (provd. Bartošíková), Krajcarová Eva, Mačková Marie, Malá Zdeňka, Mikešková Věra, Molíková Bronislava, Neckářová Blanka, Nedbalová Liana, Němčíková Jana, Pospíšilová Hana, Přibylová Jitka, Svozilová Irena, Štěpánková Marta, Šušlíková Jaroslava (provd. Pátíková), Tesaříková Karla, Vaculíková Marie, Vernerová Marie, Zapletalová Dáša

4. B - ekonomika služeb

Balášová Alena, Balcárková Alena, Beníčková Vlasta, Davídková Marie, Dočkálková Irena, Dvořák Ivo, Hlavizňa Jaromír, Horáková Eva, Chalupa Jaroslav, Jasková Jitka, Kolomazníková Jarmila, Komenda Oldřich, Kostečková Alena, Kratochvíl Roman, Man Vlastislav, Mazalová Eva, Mazánek Vladimír, Menšíková Ladislava, Mihalová Libuše, Mlčochová Marie, Nasvetrová Marta, Novotná Bronislava, Pokorná Eva, Sanislová Danuše, Skácelová Marie, Štětinová Zdeňka, Tesařová Zdeňka, Tichák Josef, Váňová Marie (Morávková), Večerková Věra, Velecká Jana, Vybíralová Iva

5. SEŠ - večerní - všeobecná ekonomika

Filipcová Marie, Frýdlová Ludmila, Hradilová Svatava, Hýžová Ludmila, Jarošová Jiřina, Klapilová Marie, Koblihová Milada, Konstacká Miluše (Konečná), Kranzová Romana, Kuchejdová Krista, Mikulík Zdeněk, Obadalová Marta, Olšina Ladislav, Skřebská Ivanka (Indráková), Ševčíková Marie, Vajnrajchová Věra (Kadlíková), Vašíčková Jana, Bakalíková Marie (Zezulová)

 

Školní rok 1974/75

Ekonomická škola

2. A EŠ - hospodářská administrativa

Benešová Ladislava, Divílková Olga, Formánková Eva, Holásková Kamila, Huláková Ivona, Jakubcová Marie, Jašková Dagmar, Jurčíková Irena, Kolaříková Zdeňka, Kopřivová Milena, Kotasová Jarmila, Krajcarová Jarmila, Losmanová Zdeňka, Navrátilová Ludmila, Novotná Jana, Ovčáčíková Jiřina, Pospíšilová Jarmila, Přikrylová Zdenka, Rumanová Naděžda, Staňková Eva, Stavinohová Eva, Stavinohová Zdeňka, Stehnová Růžena, Surynková Vlasta, Šikulová Ludmila, Trávníčková Jarmila, Trávníčková Květoslava, Večerková Jarmila, Vysloužilová Věra, Zahradilová Milena, Zaoralová Hana

2. B EŠ - hospodářská administrativa - foto třídy

Bartoníková Dana, Bobková Jana, Cibulka Miroslav, Čepička Vladimír, Doleželová Jindřiška, Dubcová Jaromíra, Hanáková Magda, Herčíková Ivana, Hradilová Ludmila, Jarošová Božena, Kalová Hana, Kolajová Dana, Kráčinová Vladimíra, Květáková Ludmila, Litvínová Štefánia, Pochopová Ludmila, Pospíšilová Lenka, Pospíšilová Zdeňka, Přikrylová Zdeňka, Roubalová Hana, Rubíčková Věra, Sedláčková Alena, Skácelová Jarmila, Skořinská Lenka, Smetáková Ivana, Stratilová Dagnar, Šafaříková Iva, Tesaříková Milada, Václavíková Jarmila, Večeřová Zdeňka, Vlachová Danuše

2. SA - všeobecná ekonomika

Bakalík Milan, Frühbauerová Magda (provd. Radová), Gahura Josef, Hubáčková Ladislava, Jakubcová Miloslava, Justinová Zora, Kadlecová Růžena, Machalová Marie, Malíšková Marie, Menšíková Jarmila (provd. Vančíková), Mojžíš Vojtěch, Palát Miroslav, Plhoň Zdeněk, Rozsypalová Magda, Ruprechtová Věra, Sakačová Soňa, Skopal Robert, Staňková Dagmar, Svoboda Pavel, Svozilová Magda, Štěpaník Stanislav, Tupá Taťána, Zavřel Vladimír, Žaludová Zora

Střední ekonomická škola

4. SEŠ - ekonomika služeb

Hanák Jaromír, Herianová Drahomíra, Horáková Vlastimila, Hošková Helena, Chlebníčková Jarmila, Chovancová Dagmar, Kadlec Vladimír, Klčová Alena, Kopřivová Jiřina, Kozák Jiří, Králíková Jana, Kvapilíková Jiřina, Loučka Vlastislav, Machalová Dagmar, Marišlerová Milada, Navrátilová Hana, Palíšková Marie, Pospíšilová Ivana, Pospíšilová Milena, Prusenovská Olga, Rada Zdeněk, Randulová Jana, Svozílková Zdeňka, Štébl Lubomír, Ulčíková Ludmila, Valášková Jitka, Vojáček Jaroslav, Vysloužil Jan, Zběžková Jana

5. SEŠ - večerní - všeobecná ekonomika

Baštincová Dagmar, Beránková Alena, Císařová Ivana, Dohnalová Marta, Foltýn Jan, Havlíčková Miroslava, Charvátová Ludmila, Janálová Miloslava, Janišová Marie, Kašíková Ludmila, Kocábová Jana, Kunčarová Marta, Marková Marie, Remešová Anna, Rozkošná Marie, Šafář Tomáš, Šafářová Jitka, Vybíralová Jitka

 

Školní rok 1975/76

Ekonomická škola

2. A EŠ - hospodářská administrativa

Bařinková Hana, Coufalíková Ilona, Daňková Marta, Halouzková Ivanka, Hodinková Zdeňka, Kuchtíčková Věra, Loučková Alena, Luběnová Alena, Machynková Blanka, Marcinková Jitka, Masaříková Radvana, Matoušková Jarmila, Němečková Svatava, Otáhalová Jana, Otáhalová Vladimíra, Pavličíková Ilona, Procházková Jaromíra, Sedláčková Olga, Spisarová Eva, Strašáková Ludmila, Šilháková Irena, Šimšalíková Dagmar, Šišková Jana, Škrabalová Jaroslava, Štěpánová Anežka, Vandíková Bohumila, Vojáčková Dagmar

2. B EŠ - hospodářská administrativa

Adamcová Ivanka, Bobalíková Jarmila, Brázdilová Věra, Gottvaldová Milena, Gregorová Věra, Gütterová Marie, Horáková Ladislava, Hotařová Vlasta, Hubíková Jarmila, Hujíčková Jana, Chromčíková Jana, Janečková Eva, Knápková Jarmila, Krátká Věra, Krejčířová Zdenka, Kubíčková Marie, Kubíková Kamila, Morongová Růžena, Pavelcová Irena, Piskláková Zdeňka, Plchotová Dagmar, Přadková Jarmila, Sedláčková Marie, Sklácelová Alena, Trhlíková Milena, Vrlová Eva

 

Střední ekonomická škola

4. SEŠ - všeobecná ekonomika

Bednaříková Dagmar, Božáková Soňa, Dobroslávková Milada, Fiala Vladimír, Fusková Libuše, Hrobařová Zdeňka, Churá Libuše, Churá Vlasta, Jablunková Dana, Kaďůrková Marie, Kolářová Milena, Kolomazníková Dagmar, Kotas Josef, Kubišová Dana, Mlčáková Eva, Moskovská Ivana, Motalová Vlasta, Musilová Marie, Němcová Stanislava, Nováková Ivana, Nováková Ludmila, Opravilová Jindřiška, Potočná Iva, Regentíková Květa, Sapperová Libuše, Suchá Dušana, Šafaříková Jarmila, Šaňáková Marie, Štébl Milan, Švagerová Dagmar, Tiller Jiří, Valová Ivana, Zajíčková Irena, Zicháčková Dana, Halenčáková Ivana

5. SEŠ - večerní - všeobecná ekonomika

Bilaničová Marta, Brandejsová Libuše, Čechová Hana (provd. Nakládalová), Doleželová Marie, Fiurýová Zdeňka, Gottvaldová Růžena, Hladná Danuše, Horáková Hana, Klímová Eva, Mikulášková Jindřiška, Minks Vladimír, Muchová Věra, Navrátilová Irena (provd. Tichá), Říkovská Jiřina (provd. Cveková), Sigmundová Marie, Stránská Jana, Strnadlová Zdeňka, Svářovský Emil, Šuléřová Danuška, Trmalová Emilie, Úlehlová Magdalena, Vlčková Helena, Vojtová Emilie, Vystrčilová Dagmar

 

Školní rok 1976/77

Ekonomická škola

2. A EŠ - hospodářská administrativa

Dlouhá Jindřiška, Floriánová Jiřina, Fukasová Marcela, Gärtnerová Hana, Herodesová Věra, Horáková Jitka, Hrochová Jarmila, Chovancová Alena, Klapilová Dagmar, Klapilová Marcela, Kovářová Jana, Krčmářová Ivana, Linhartová Eva, Maťašáková Lena, Navrátilová Věra, Palková  Jaroslava, Pavelková Jarmila, Pečinková Marie, Pospíšilová Alena, Procházková Eva, Přikrylová Lenka, Sedlačíková Jana, Sedlářová Karla, Svozílková Naděžda, Sýkorová Jaroslava, Šamánková Svatava, Veselá Pavla, Vlčková Hana, Vojáčková Jitka, Žílová Ivana

2. B EŠ - hospodářská administrativa

Barotová Soňa, Císařová Dagmar, Kašíková Eva, Kocfeldová Zdeňka, Kojecká Božena, Kolaříková Hana, Konupková Ludmila, Kuželová Zdeňka, Machálková Jarmila, Malošíková Naděžda, Mikelová Miroslava, Mrhálková Zdenka, Nábělková Vlasta, Nelešovská Jana, Nováková Jana, Novotná Alena, Plačková Alena, Polišenská Olga, Prokopová Eva, Průšová Dagmar, Přadková Ivana, Raclavská Věra, Roubalová Eva, Sapperová Yveta, Sklenářová Pavla, Tvrdoňová Vladimíra, Vojáčková Miluše

3. vybraných předmětů - všeobecná ekonomika

Bureš Jan, Hrdlička Alois, Káňová Bedřiška, Klobouk František, Komínek Josef, Kopečná Danka, Kovář Oldřich, Mendlová Marie, Neradová Ludmila, Pačinková Eva, Pluháčková Helena, Sekaninová Marie, Smejkal Milan, Svobodová Milada

 

Střední ekonomická škola

4. SEŠ - všeobecná ekonomika

Barotová Miroslava, Bartová Jaroslava, Blažková Anna, Bornová Milena, Bozděchová Eva, Bučková Zdeňka, Dostálová Světlana, Hajzlerová  Milena, Chlebníčková Blanka, Jakubcová Josefa, Kelnarová Jarmila, Kokešová Pavla, Kopečný František, Kotková Miroslava, Kovaříková Dagmar, Kubíčková Věra, Kusalová Dana, Mifková Alena, Motalová Marie, Němcová Ludmila, Ovčáková Eva, Přibylová Ladislava, Řezníčková Olga, Řiháková Božena, Sázelová Ludmila, Skládalová Miroslava, Slavík Miroslav, Stoklasová Dana, Svačinová Dana, Šebestová Eva, Škrabalová Jarmila, Špičková Dana, Štěpánová Naděžda, Tichalová Hana, Vlasáková Jarmila, Vyvlečková Libuše

5. A - večerní - všeobecná ekonomika

Bartošková Dana, Berglová Věra, Foltýnová Jana, Handlová Natálie, Heydová Věra, Horňáková Alice, Jagošová Marie, Janáčová Marie, Knoflíčková Pavla, Kolomazníková Marie, Kytlica Stanislav, Machálková Zdeňka, Rybářová Agáta, Sedlák Karel, Skopalová Irma, Skřipcová Dagmar, Trojanová Zdenka, Valenčíková Eva, Zapletalová Jana

5. B - večerní - všeobecná ekonomika

Adamíková Jarmila, Čalová Ludmila, Dvořáková Věra, Filipinová Dana, Frkalová Ludmila, Hamalová Ivanka, Havlová Dagmar, Jablunková Miluše, Klimáková Miloslava, Klímková Jarmila, Kozmíková Dagmar, Kristková Marie, Lochmanová Pavla, Marková Hana, Masná Ludmila, Mlčochová Eva, Pokojová Jitka, Polčáková Eva, Polišenská Ludmila, Skopalová Miroslava, Ševčíková Milena, Šišmová Zdenka, Tomaštíková Eva, Zohnerová Věra

 

Školní rok 1977/78

Ekonomická škola

2. A EŠ - hospodářská administrativa

Bednářová Jana, Burešová Pavla, Doleželová Dana, Dúbravčíková Ludmila, Hašková Anna, Heliová Zdeňka, Holásková Danuše, Holková Jana, Horáčková Ilona, Hudcová Lenka, Imrýšková Jana, Janalíková Božena, Kojecká Ludmila, Kolaříková Jana, Koukolová Věra, Loučková Dagmar, Majdová Dana, Měsícová Irena, Mlčochová Marie, Nezdařilová Jana, Němcová Ludmila, Nováková Alena, Pajgrová Eva, Procházková Ludmila, Rozsypálková Marie, Sehnalová Marie, Skácelová Marcela, Slavíková Nora, Smýkalová Anna, Suráková Jarmila, Šišková Božena, Škubalová Anna, Vlčková Věra

2. B EŠ - hospodářská administrativa

Balášová Soňa, Bortlová Naďa, Brázdilová Helena, Brezanská Dana, Bubílková Jarmila, Dušková Eva, Frkalová Eva, Hrabalová Vlasta, Jančíková Hana, Janečková Hana, Klvaňová Marie, Kojecká Marie, Kozová Jarmila, Kusalová Miluše, Medková Hana, Menšíková Jitka, Mrkvanová Jana, Navrátilová Naděžda, Perútková Jaromíra, Podešvová Ivana, Pospíšilová Alena, Regentíková Ivana, Salachnová Hana, Skočková Lenka, Staroštíková Jitka, Šebestíková Naděžda, Šenkyříková Eva

Střední ekonomická škola

4. SEŠ - všeobecná ekonomika

Čepička Vladimír, Fišerová Marie, Goldová Zdeňka, Hodinková Zdeňka, Holotíková Jana, Chlubná Eva, Chovancová Jarmila, Chytilová Věra, Janíková Marie, Jeřábková Jarmila, Krejčíř Josef, Kučera Radomír, Lejsková Jiřina, Lukášová Anna, Melichárková Aranka, Melichárková Ludmila, Mrva Vlastimil, Nevyjelová Anna, Ohlídalová Anna, Opravilová Dagmar, Polišenský Ondřej, Procházková Jaroslava, Reichlová Iva, Stuchlíková Jana, Svobodová Dana, Šebestíková Marta, Věčeřová Věra, Vojtková Marie

4. SL - služby, ekonomika služeb

Balášová Alena, Bednaříková Jana, Čermáková Jana, Doláková Marie (provd. Paštěková), Galatíková Vladimíra, Hlavačková Jiřina, Karasová Věra, Malenovská Karla, Mlkačová Jitka, Mrhálková Jarmila (provd. Odstrčilíková), Novotná Jarmila, Pospíšilíková Jarmila, Pospíšilíková Zdeňka, Pospíšilová Jarmila, Procházková Růžena, Svačinová Zdeňka, Štěpánková Jarmila, Tesaříková Renata, Večerková Hana, Vrzalová Miluše, Vybíralová Věra, Vychopňová Hana, Vymětalová Zdena, Zádrapová Jana, Zetochová Marta, Žílová Libuše

5. A - večerní - všeobecná ekonomika

Adamcová Ludmila, Adamíková Marie, Adámková Jaroslava, Baštinec Jaroslav, Častulík Pavel, Častulíková Alena, Čejka Jan, Hrušková Eva, Jurčíková Dana, Klaper Rudolf, Klimentová Marie, Motal Josef, Navrátilová Jitka, Petříková Květoslava, Procházka Miroslav, Přemyslovský Josef, Regerová Dagmar, Růžičková Jana, Stašová Marcela, Stratil Stanislav, Svoboda Jaroslav, Švendová Zdeňka, Vašková Věra, Malinková Zdenka, Mrhálková Marie

5. B - večerní - všeobecná ekonomika

Běťáková Alena, Bradová Eliška, Crháková Marie, Daňková Zdena, Dřímalová Eva, Hanáková Blanka, Hlobilová Alena, Chmelová Libuše, Jandová Eva, Musilová Anna, Musilová Zdena, Nádeníčková Michaela, Odložilíková Marie, Přikrylová Jarmila, Sigmundová Marie, Šturzová Jarmila, Valentová Milada, Vybíralová Alice, Vyskočilová Stanislava, Zábranská Danuše, Zapletalíková Vladimíra, Zapletalová Olga, Zapletalová Dagmar, Zatloukalová Dana

Školní rok 1978/79

Ekonomická škola

2. EŠ - hospodářská administrativa

Bilíková Jiřina, Budínová Marcela, Cisslarová Miroslava, Císařová Marta, Čáslavová Karla, Černá Marcela, Damborová Marie, Drobiszová Iva, Dvořáčková Jitka, Dymáková Iveta, Fahórová Jarmila, Gajová Alena, Halenčáková Hana, Halenčáková Marie, Hanáková Jitka, Hlubová Dana, Chytilová Dagmar, Jízdná Eva, Jurtíková Dagmar, Karasová Alena, Kaulová Marie, Kováčková Marta, Kytlicová Věra, Lejsalová Alena, Martínková Lenka, Miklová Danuše, Nádeníčková Marie, Nováková Marie, Petlachová Hana, Přecechtělová Jana, Shromáždilová Marie, Stoličková Jarmila, Sterzingerová Renata, Střížová Vladimíra, Šišmová Květoslava, Škvařilová Hana, Štěpánková Vlasta, Úlehlová Miroslava, Videmanová Markéta, Zavadilová Svatava, Zuzaníková Věra

 

Střední ekonomická škola

4. SL - služby, ekonomika služeb

Cačalová Ludmila, Čáslavová Jaroslava, Čepešová Magda, Čepicová Vlasta, Darebníková Zdena, Dosoudilová Ivana, Drnovská Zdeňka, Hejsková Jiřina, Hrubá Bronislava, Ivánková Danuše, Jelínková Marie, Jiříčková Alena, Košaříková Marie, Krajcarová Hana, Krajcarová Věra, Netopilová Hana, Patová Eva, Polišenská Jaroslava, Rotreklová Zdeňka, Růžičková Jaroslava, Studentová Jana, Tesaříková Hana, Trávníčková Eva, Vaňková Alena, Vízdalová Marie, Vlčková Helena, Vojkůfková Jitka

4. SEŠ - všeobecná ekonomika

Bajerová Pavla, Bílková Alena, Cahová Irena, Císař Jaroslav, Deutschl Jaroslav, Dobroslávková Jitka, Dostálková Alena, Dýšková Eva, Exnerová Alena, Fukasová Marcela, Gořalíková Alena, Hebuarová Irena, Horáková Eva, Jurášek Lubomír, Kahajová Růžena, Klesnilová Eva, Kolářová Jana, Kovářová Jindřiška, Kulda Jiří, Láníková Ladislava, Horáková Marie, Macháčková Marie, Mariánková Lenka, Niklová Marie, Páleníková Lenka, Pospíšilíková Eva, Pospíšilíková Miroslava, Prášilová Alena, Rychnovská Dagmar, Skaličková Miroslava, Sovadinová Olga, Stančíková Blanka, Theinertová Eva

5. ročník - dálkové studium

Cibulka Miroslav, Doleželová Jindra, Fantová Antonie, Hausknechtová J. roz. Novotná, Hlobilová Ludmila roz. Navrátilová, Hradilová Ludmila, Jurčíková Irena, Kalová Hana, Klabalová Dagmar roz. Stratilová, Kochaníčková Dana roz. Bartoníková, Kolaříková Zd., Koutňáková Eva, Král Zdeněk, Květáková Ludmila, Michalíková Ladislava roz. Benešová, Navrátilová Eva, Paligová Božena, Pochopová Ludmila, Polášková Vlad., Popelová Jana roz. Bobková, Pláňavová Štef. roz. Litvínová, Přikrylová Zdena, Rubíčková Věra, Sedláčková Alena, Skořinská Lenka, Sovadinová Ivana roz. Smetáková, Stavinohová Eva, Štěrbová Milena roz. Tesaříková, Trávníčková Jarmila, Trávníčková Květoslava, Václavíková Jarmila, Zapletalová Dagmar, Zavadilová Ludmila, Gabrhelíková Ludmila

5. B - večerní - všeobecná ekonomika

Dvořáková Zdeňka, Gulyáš Ludovít, Churá Marie, Jášková Helena, Krejčíř Jiří, Kunetková Věra, Kytlicová Jarmila, Látalová Jiřina, Laucká Ivana, Mlčochová Marie, Musilová Alena, 0šlejšková Ludmila, Paťava Leo, Plašilová Miloslava, Polišenská Zdeňka, Sedláková Ludmila, Šášová Dana, Šilhánek Miroslav, Škrabalová Jaroslava, Špička Miroslav, Zicháčková Božena