Informace pro uchazeče o studium

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - obor vzdělání obchodní akademie, denní forma vzdělávání

 

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - obor vzdělání obchodní akademie, distanční forma vzdělávání

 

 

Výsledky přijímacího řízení 2020

 

http://www.oakm.cz/PRIJIMACI-RIZENI/vyhlaseni-pro-jednotlive-obory

 

Informace o přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví ČR  předloží uchazeč při vstupu do školy ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Toto prohlášení vyplňte, vytiskněte a podepsané přineste s sebou v den konání přijímací zkoušky. Za nezletilé uchazeče podepisuje toto čestné prohlášení zákonný zástupce.

V případě, že se u uchazeče budou projevovat příznaky virového infekčního onemocnění, navštivte s uchazečem lékaře a informujte nás o této skutečnosti. V takovém případě budeme jednat o náhradním termínu přijímacích zkoušek.

 

 Nový harmonogram přijímacího řízení

 

4. 6. 2020 od 8:00 hod. - 1. termín školní přijímací zkoušky (ŠPZ) oboru IT

5. 6. 2020 od 8:00 hod. - 2. termín školní přijímací zkoušky (ŠPZ) oboru IT

 

8. 6. 2020 od 8:00 hod. jednotná přijímací zkouška (JPZ) oboru OA, IT

 

 

Náhradní termíny přijímací zkoušky

 

19. 6. 2020 ŠPZ - 1. termín, obor IT

22. 6. 2020 ŠPZ - 2. termín, obor IT

23. 6. 2020 JPZ, obor OA, IT

 

 

 

 

 

 

 

naleznete na tomto odkazu http://www.oakm.cz/PRIJIMACI-RIZENI/vyhlaseni-pro-jednotlive-obory

 

 

http://www.it.oakm.cz/uchazeci/

  

 

 

Bezbariérový přístup - škola má bezbariérový vstup a výtah.

 

Strava: škola má vlastní jídelnu a poskytuje obědy za cenu 30 Kč/1 oběd.

 

Propagační videa naleznete na www.uspesnabudoucnost.cz

Více informací o oboru informační technologie naleznete na www.it.oakm.cz 

Navštivte náš Facebook a dozvíte se více o životě školy https://www.facebook.com/OAKROMERIZ/