Author: Antonín Ulman

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování žákům středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto žákům vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku. Celkově je snahou omezit...

Dne 23. 3. 2023 proběhl mezinárodní veletrh fiktivních firem v Ostravě, kterého se zúčastnila i naše škola. V kategorii nejlepší plakát jsme obsadili 1. místo a v kategorii vizitka to bylo celkové 3 místo! ...

Dne 3.3.2023 proběhl po dvouleté pauze 51. ročník našeho školního maturitního plesu spojeného s šerpováním žáků čtvrtých ročníků. Děkujeme všem podporovatelům plesu za dary do tomboly, organizátorům a učinkujícím za hladký průběh akce - a účastníkům za krásný a příjemný společný večer plný spontánních zážitků...

Dne 21. 2. 2023 se na Obchodní akademii v Kroměříži konalo již tradičně okresní kolo soutěže v programování! Soutěžilo se ve dvou kategoriích: starší žácí (žáci ZŠ) a mládež (žáci SŠ) Kategorii starších žáků ovládl  Hynek Přecechtěl z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, druhé místo obsadil David Čech ze ZŠ U Sýpek a...

Ve středu 1.3.2023 se na naší škole konalo okresní kolo soutěže středních odborných škol v anglickém jazyce. Zvítězil Jakub Kovařík z Tauferovy střední odborné školy veterinární, druhý byl Roman Čermák z Vyšší policejní školy a střední policejní školy MV a třetí místo obsadil Erik Frola...

Abychom zpestřili výuku předmětu Ekonomika, pozvali jsme na naši školu ředitelku kroměřížské pobočky UniCredit bank. Ing. Doležalová si pro žáky třetího ročníku oboru OA a IT připravila velmi zajímavou přednášku na téma finanční gramotnost. Žáci se dozvěděli něco více o možnostech spoření a investování, o...