MAturita

Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Základní informace k maturitní zkoušce https://maturita.cermat.cz/

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2022 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2022, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 26. června 2023.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 od úterý 2. května 2023 do pátku 5. května 2023

úterý               2. května 2023  

středa             3. května 2023      

čtvrtek            4. května 2023       

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek dle RVP. Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2023 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

MZ 2023 profilová část – praktické zkoušky se konají v termínu: 25. – 26. 4. 2023

MZ 2023 ústní zkoušky profilové části se konají v termínu: 16. – 19. 5. 2023

Stanovení volna (5 vyučovacích dnů) k přípravě na konání maturitní zkoušky: 5., 9. – 12. 5. 2023

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do 31. března 2023.

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 3. 4. 2023

Písemná práce z cizího jazyka: 5. 4. 2023

18-20-M/01 Informační technologie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Hodnocení profilových zkoušek 2023

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Základní informace k maturitní zkoušce https://maturita.cermat.cz/

18-20-M/01 Informační technologie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Hodnocení profilových zkoušek 2022

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou  ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek dle RVP.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, počínaje 4. ročníkem.