MAturita

Maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024

Základní informace k maturitní zkoušce https://maturita.cermat.cz/

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023 pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY JARO 2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2. – 7. 5.  2024.

čtvrtek 2. 5. 2024 – Matematika, Anglický jazyk

pátek 3. 5. 2024 – Český jazyk a literatura

pondělí 6. 5. 2024 – Matematika rozšiřující, ostatní cizí jazyky

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek dle RVP. Konkrétní termíny konání jednotlivých zkoušek stanoví ředitel školy, zveřejní je do 31. března 2023 na internetových stránkách školy a seznámí s nimi žáky.

MZ 2024 profilová část – praktické zkoušky se konají v termínu: 25. – 26. 4. 2024

MZ 2024 ústní zkoušky profilové části se konají v termínu: 20. – 24. 5. 2024

Stanovení volna (5 vyučovacích dnů) k přípravě na konání maturitní zkoušky: 13. – 17. 5. 2024

Odevzdání žákovského seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury do 29. 3. 2024

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 15. 4. 2024

Písemná práce z cizího jazyka: 12. 4. 2023

18-20-M/01 Informační technologie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Hodnocení profilových zkoušek 2024

Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Základní informace k maturitní zkoušce https://maturita.cermat.cz/

18-20-M/01 Informační technologie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Hodnocení profilových zkoušek 2023

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Základní informace k maturitní zkoušce https://maturita.cermat.cz/

18-20-M/01 Informační technologie

63-41-M/02 Obchodní akademie

Hodnocení profilových zkoušek 2022

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou  ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších dvou povinných zkoušek dle RVP.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2020, počínaje 4. ročníkem.