Obory vzdělávání

Obchodní akademie 63-41-M/02

Ekonomické jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Efektivní hospodaření s finančními prostředky
Provádění podnikových činností
Aplikování poznatků z oblasti práva v podnikatelské činnosti
Usilování o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

Informační technologie 18-20-M/01

Navrhování, sestavování a udržování HW
Práce se základním a aplikačním programovým vybavením
Programování a vyvíjení uživatelských, databázových a webových řešení
Navrhování, realizace a administrování počítačové sítě
Instalace a správa OS

Obchodní akademie - DIS 63-41-M/02

Ekonomické jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje
Efektivní hospodaření s finančními prostředky
Provádění podnikových činností
Aplikování poznatků z oblasti práva v podnikatelské činnosti
Usilování o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb