Jídelna

POKYNY PRO STRÁVNÍKY

Přihlášení ke stravování

K přihlášení ke stravování je strávník povinen vyplnit přihlášku ke stravování, která mu bude předána ve škole.

Možnosti odevzdání přihlášky ke stravování:

 • osobně
 • zaslat na e-mail: jidelna@oakm.cz
 • vhodit do schránky, která je umístěna před vchodem do budovy školy.

PROSÍME O ČITELNÉ A DŮKLADNÉ VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK!

Odevzdáním přihlášky je strávník přihlášen ke stravování po celou dobu studia, pokud je školní zařízení, které strávník navštěvuje, v provozu.

Přístup ke svému účtu strávník dostane následně po přihlášení ke stravování (ID strávníka), bude zasláno na e-mail uvedený na přihlášce.

Každý strávník si před zahájením stravování vyřídí (hromadně přes školu, na začátku školního roku) ISIC kartu, která také slouží k identifikaci při objednávání a odběru obědů.

Pokud se strávník nebo zákonný zástupce rozhodne zrušit odebírání obědů, je povinen doručit do ŠJ písemné prohlášení o ukončení stravování. Vrácení nevyčerpaných prostředků při ukončení stravování bude zasláno na účet, ze kterého bude stravné inkasováno (nejčastěji po absolvování 4. ročníku).

Cena jednoho oběda pro žáka činí 42,- Kč. Strávník může čerpat jen jedno dotované jídlo za den.

Úhrada stravování

Úhrada stravování probíhá inkasem z účtu, vždy 10. – 15. následujícího kalendářního měsíce.
Souhlas s inkasem vyřídíte osobně na pobočce Vaší banky nebo přes internetové bankovnictví.

Souhlas s inkasem zašlete na e-mail jidelna@oakm.cz :

 • číslo Vašeho bankovního účtu
 • variabilní symbol - přidělené ID strávníka
 • zpráva (popis) - jméno a příjmení žáka
 • V příloze souhlas s inkasem z banky.

Každý strávník musí mít na svém kontě zálohu 800,- Kč (pro případ, že nebude proveden souhlas s inkasem), tato záloha bude vyúčtována při ukončení stravování.

Možnosti objednání a odhlášení stravy:

 • terminál (1 den předem do 11:00 hod.), který je umístěn ve vestibulu jídelny
 • internetové stránky - oakm.cz/objednavky (nejpozději 1 den předem do 11:00 hod.), strávník zde má přehled o platbách a dalších informacích týkající se stravování.
 • Přístup ke svému účtu strávník dostane následně po přihlášení ke stravování (ID strávníka), bude zasláno na e-mail uvedený na přihlášce.
 • odhlásit stravu v případě nepřítomnosti či nemoci lze i telefonicky (nejpozději do 8:00 hod.) na čísle: +420 605 231 313.

V případě nepřítomnosti, nemoci má strávník nárok na dotovanou stravu pouze první den (lze vyzvednout do jídlonosiče), další dny stravu odebírat nelze, nutno ji odhlásit. Za neodhlášenou stravu je účtována nedotovaná částka a to 115 Kč.

Zaslat zálohu na stravné příkazem k úhradě na účet školy 86-2969350257/0100, částka 800,- Kč

 • variabilní symbol - přidělené ID strávníka
 • zpráva (popis) pro příjemce - jméno a příjmení žáka.

Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí školní jídelny paní Bc. Zdeňka Janková:
telefon +420 605 231 313
e-mail: jidelna@oakm.cz