Přijatí uchazeči a rodiče jsou zváni na první třídní schůzku, která se uskuteční v pátek 5. 5. 2023.

– obor Informační technologie od 15:00 hod.

– obor Obchodní akademie od 16:00 hod.

Obdržíte rozhodnutí o přijetí, základní informace o studiu a proběhne odevzdání zápisových lístků.