PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Obchodní akademie Kroměříž se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto webové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některý archivní obsah (starší fotografie či fotoalba ve fotogaleriích) postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Řada běžných webových prohlížečů však tento tiskový formát dokáže zobrazit nativně, bez potřeby instalace dalšího softwarového vybavení. Dále zde mohou být dokumenty ve formátech Office Open XML, jejichž přístupnost je zajištěna pomocí služby třetí strany – on-line prohlížeče těchto formátů. Zároveň tyto formáty dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na níže uvedenou adresu.

Kontakt na provozovatele – vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat elektronickou poštou na adresu správce sítě, případně písemně na adresu školy:

Obchodní akademie Kroměříž
Obvodová 3503
767 01 Kroměříž

PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
oakm@oakm.cz
+420 725 761 100

Internetové stránky splňují podmínky, které ukládá zákon:
Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– internetová stránka splňuje požadavky podle § 4 a 5 v plném rozsahu
– vznikne-li důvodné podezření, že internetová stránka nesplňuje požadavky podle § 4 a 5, je potřeba o tom neprodleně informovat mailem na adresu oakm@oakm.cz
– seznam mobilních aplikací : internetová stránka je uzpůsobena pro užívání na mobilních zařízeních
– internetová stránka jako mobilní aplikace splňuje požadavky podle § 4 a 6 v plném rozsahu
– vznikne-li důvodné podezření, že mobilní aplikace nesplňuje požadavky podle § 4 a 6 nebo že je důvod podle písmene c) neopodstatněný, je potřeba o tom neprodleně informovat mailem na adresu oakm@oakm.cz