Setkání budoucích prváků

Obor – OBCHODNÍ AKADEMIE

Vážení rodiče,
Milí žáci,
přijměte pozvání na prezenční schůzku ke studijním záležitostem v Obchodní akademii Kroměříž, která se bude konat v pondělí dne 10. 6. 2024 v 16:00 hod. Obdržíte základní informace o organizaci školního roku 2024/2025, k připravovanému adaptačnímu kurzu a lyžařskému kurzu pro žáky 1. ročníků. Také vám budou představení třídní učitelé, dostanete informace o školním informačním systému Bakaláři a pokyny k přihláškám ke stravování ve školní jídelně. Budete požádáni o vyplnění přihlášky výběru studia druhého cizího jazyka. V nabídce je německý jazyk, nebo ruský jazyk. Anglický jazyk studují povinně všichni žáci.

Účast na tomto setkání je žádoucí. Potvrďte prosím přijetí emailu na adresu pechanec@oakm.cz.

Na setkání s vámi se těší
vedení Obchodní akademie Kroměříž

Obor – INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vážení rodiče,
Milí žáci,
přijměte pozvání na prezenční schůzku ke studijním záležitostem v Obchodní akademii Kroměříž, která se bude konat v pondělí dne 10. 6. 2024 v 16:45 hod. Obdržíte základní informace o organizaci školního roku 2024/2025, k připravovanému adaptačnímu kurzu a lyžařskému kurzu pro žáky 1. ročníků. Také vám budou představení třídní učitelé, dostanete informace o školním informačním systému Bakaláři a pokyny k přihláškám ke stravování ve školní jídelně. Budete požádáni o vyplnění přihlášky výběru studia druhého cizího jazyka. V nabídce jsou základy komunikace v německém jazyce, nebo ruském jazyce. Anglický jazyk studují povinně všichni žáci.

Účast na tomto setkání je žádoucí. Potvrďte prosím přijetí emailu na adresu pechanec@oakm.cz.

Na setkání s vámi se těší
vedení Obchodní akademie Kroměříž