SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ

Seznam vyučujících pro školní rok 2023/2024

Ing. Kateřina Ambrožová Srncová | srncova@oakm.cz
PhDr. Danielová Hana | danielova@oakm.cz
Mgr. Dostálová KATEŘINA | dostalova@oakm.cz
Bc. HALFAR RADIM | halfar@oakm.cz
Mgr. Hábl Marcel, MBA | habl@oakm.cz
Mgr. Hladilová Daniela | hladilova@oakm.cz
Mgr. Hlavinková Eva | hlavinkova@oakm.cz
Bc. Karlík Zdeněk | karlik@oakm.cz
Ing. Kartousová Soňa | kartousova@oakm.cz
Ing. Konečná Eva | konecna@oakm.cz
Mgr. Kryštofová Soňa | krystofova@oakm.cz
Mgr. Kužela Jiří | kuzela@oakm.cz
Mgr. Mršťák Josef | mrstak@oakm.cz
Mgr. Navrátil Kamil | navratil@oakm.cz
Mgr. Novotný Petr | novotny@oakm.cz
Mgr. Pavelcová Šušlíková Zdeňka | pavelcova@oakm.cz
Mgr. Pechanec Petr | pechanec@oakm.cz
Mgr. Podsedníčková Ivana | podsednickova@oakm.cz
Mgr. at Mgr. Pospíšil Karel | pospisil@oakm.cz
Ing. Remeteiová Hana | remeteiova@oakm.cz
Ing. Bc. Složilová Michutová Edita, MBA | michutova@oakm.cz
Ing. Stejskalová Dana | stejskalova@oakm.cz
PhDr. Šemnický Mojmír, MBA | semnicky@oakm.cz
Mgr. Šišková Dagmar | siskova@oakm.cz
Mgr. Ulman Antonín | ulman@oakm.cz
Mgr. Valach Tomáš | valach@oakm.cz
Ing. Žůrková Hana | zurkova@oakm.cz

Seznam asistentů pedagoga pro školní rok 2023/2024

Ing. Smejkalová Ilona | smejkalova@oakm.cz
Ing. Kudláčková Petra | Kudlackova@oakm.cz
Ing. Hana Hlaváčová | hlavacova@oakm.cz

Seznam provozních zaměstnanců pro školní rok 2023/2024

Bc. Mozgová Hana | mozgova@oakm.cz
Rojíčková Čajánková Kristýna | sekretariat@oakm.cz
Ing. Kubíčková Jana | kubickova@oakm.cz
ING. Kouřil Jiří | kouril@oakm.cz
Jurkovič Ondrej | jurkovic@oakm.cz
Bc. Janková Zdeňka | jankova@oakm.cz
Bláhová Monika
Surá Jana
Takáčová Kateřina