ŠKOLSKÁ RADA 2021 - 2023

Předseda školské rady
Mgr. Hábl Marcel, MBA
habl@oakm.cz
Místopředseda školské rady
Ing. Ladislav Koutňák
ladislav.koutnak@post.cz
Zvolení zástupci za zřizovatele – Zlínský kraj
Bc. Hana Ančincová
hana.ancincova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Petr Gazdík
petr.gazdik@kr-zlinsky.cz
Zvolení zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy
Miroslav Žůrek
miroslav.zurek@seznam.cz
Ing. Ladislav Koutňák
Zvolení zástupci za pedagogické pracovníky školy
PhDr. Hana Danielová
danielova@oakm.cz
Mgr. Marcel Hábl, MBA
Zápisy ze zasedání