SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ

Spolek rodičů a přátel Obchodní akademie Kroměříž
Obvodová 3503/7
767 01 Kroměříž
IČ: 70 41 91 24
Č. účtu: 3619643329/0800

Předsedkyně spolku
Miloslava Baťková