Třídní schůzky 23. 11. 2022

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve středu 23. 11. 2022 od 17.00 hod.

Setkání Výboru SRP OAKM se uskuteční téhož dne od 16.30 hod. ve sborovně školy.