Ukončení prvního pololetí šk. roku 2022/23

Ukončení prvního pololetí šk. roku 2022/23

Dne 31. 1. 2023 bude ukončeno první pololetí školního roku 2022/2023 vydáním výpisu z vysvědčení.