ÚSPĚCHY A OCENĚNÍ

Mistrovství České republiky v soutěži PROGRAMOVÁNÍ

Student 3. ročníku Kryštof Novosad obsadil na soutěži v programování v celostátním kole v Hradci Králové nádherné 14 místo z celkových ….. Moc mu gratulujeme a přejeme hodně úspěchu do dalšího ročníku. Věříme, že ve svém posledním roce bude tak úspěšný, jako v tom roce letošním. 

Národní finále soutěže “SOCIAL INNOVATION RELAY“

Ve čtvrtek 12. 5. 2016 proběhlo národní finále, do kterého se probojovaly i naše dvě studentky, Veronika Várošová a Eliška Vaculová se svým podnikatelským záměrem.
Soutěž probíhala on-line v platformě GoToMeeting. Začala prezentací v anglickém jazyce a pak jednotlivé týmy prezentovaly své podnikatelské záměry.
Přestože náš záměr nebyl vítězný, děvčatům blahopřejeme, neboť samotná účast ve finále je obrovským úspěchem. Moc si vážíme toho, že si v předmaturitním týdnu našly čas a soutěž úspěšně dokončily.

Úspěchy našich studentek v soutěži „MŮJ PRVNÍ MILION“

Studentky 4. ročníku Veronika Várošová a Eliška Vaculová se zúčastnily soutěže pořádané Zlínským krajem ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati, „Můj první milion“.
Vytvořily podnikatelský záměr pro provozování Domova pro seniory, jehož součástí je malá farma. Jejich záměr byl vybrán do finálního kola, které probíhalo ve Zlíně v Technologickém inovačním centru. Jednotliví soutěžící prezentovali své podnikatelské záměry před odbornou porotou, která nominovala 9 nejlepších. Máme velkou radost, že se naše děvčata mezi nejlepší devítku probojovala.
Na slavnostním vyhlášení soutěže se kromě ceny za nejlepší podnikatelský záměr pravidelně uděluje i cena střední škole za „aktivní podporu podnikatelského myšlení studentů“ a naše škola byla rovněž nominovaná. Jsme opravdu hrdí na to, že tuto cenu porota udělila právě Obchodní akademii Kroměříž.
Veronika s Eliškou se navíc se svou prací zapojily i do SOČ, absolvovaly okresní kolo a postupují do krajského kola, které proběhne 25. 4. 2016 v Uherském Brodě.
Dále zaslaly přihlášku do mezinárodního projektu Social Innovation Relay 2015/2016, kde rovněž postoupily do užšího výběru. Po konzultacích s mentorkou úspěšně dokončily svoji práci dle požadavků organizátorů. V současné době probíhá výběr nejúspěšnější práce pro postup do národního finále.
Oběma studentkám patří opravdu velké uznání za jejich obětavou a velmi úspěšnou mimoškolní činnost, zvláště v době přípravy na maturitní zkoušku. Držíme jim pěsti, ať se jim podaří zúročit své získané vědomosti i cenné zkušenosti.

Ocenění Martina Staňka v projektu internetové bezpečnosti

Martin Staněk převzal cenu od PeadDr. Petra Navrátila, člena Rady Zlínského kraje
​9. prosince vyvrcholil první ročník osvětového projektu Kraje pro bezpečný internet. Ve Zlínském kraji se projektu zúčastnilo 3781 dětí, které úspěšně absolvovaly sérii on-line kurzů o internetové bezpečnosti. Děti se navíc mohly zúčastnit vědomostního kvízu o hodnotné ceny, které dodaly partnerské společnosti. Konkrétně se jednalo o X-Box, notebook, 2 tablety a 2 chytré telefony.
Z 567 úspěšných řešitelů byli jako vítězové v kategorii studenti od 13 let vylosováni Nikola Janálová (SŠ oděvní a služeb Vizovice), Martin Staněk (OA Kroměříž) a Eliška Zálešáková (SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště). V dnešní turbulentní době je nezbytné, aby uživatelé internetu dodržovali základní bezpečností zásady, a jsem velmi rád, že se Zlínský kraj mohl zapojit právě do tohoto projektu, který se snažil poukázat na různé bezpečnostní nástrahy internetu, uvedl Petr Navrátil, radní Zlínského kraje zodpovědný za oblast školství, mládeže a sportu.
Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl v září 2013 za podpory Asociace krajů ČR a díky spolupráci zapojených krajů v oblasti kybernetické bezpečnosti mohly vzniknout e-learningové kurzy a on-line kvíz pro laickou i odbornou veřejnost.
„E-learningové kurzy a online soutěžní kvíz byly spuštěny 1. září 2014 a už v průběhu prvního měsíce jsme zaznamenali velký zájem o studium především ze strany dětí a mládeže nad 12 let“, uvedla koordinátorka projektu pro ČR, Nina Moravcová. Její slova potvrzuje i fakt, že si kvíz nebo e-learning vyzkoušely děti z 1050 základních a středních škol.
E-learningové kurzy pro veřejnost jsou dostupné na webu www.kpbi.cz i po skončení soutěže, v současné době jsou těsně před spuštěním i kurzy pro sociální pracovníky a příslušníky Policie ČR. „V příštím roce chystáme rozšířit e-learningové kurzy pro cílovou skupinu seniorů a pedagogů, kteří po absolvování kurzu získají certifikát jako doklad o dalším profesním vzdělávání“, doplňuje Zdeněk Záliš z Národního centra bezpečnějšího internetu.
Že je potřeba vzdělávat v internetové bezpečnosti nejširší veřejnost, potvrzuje i Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI: „Podle průzkumů Microsoftu si jen třetina lidí nastavuje pravidla pro ochranu svého soukromí na sociálních sítích. Pouhé 1 % lidí uvádí, že je o bezpečnosti na internetu dostatečně informuje škola. Právě zde vidíme největší příležitost – digitální bezpečnost a ochrana soukromí měly být běžným tématem výuky podobně jako bezpečnost silničního provozu.“
Do letošního prvního ročníku se zapojilo celkem 8 krajů a Zlínský kraj patřil mezi trojici nejaktivnějších a věřím, že tomu tak bude i v příštím ročníku tohoto projektu, uvedl Petr Navrátil.