veřejné zakázky

PROFIL ZADAVATELE OBCHODNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ: zde

Výzva k podání nabídky zveřejněna dne 21. 11. 2018 | zde
Název zakázky: "Server OAKM"

Předmětem veřejné zakázky je vybavení v oblasti IT.

Veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/25/04/17 Krajského úřadu Zlínského kraje; dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „zákon“) se nejedná o zadávací řízení podle tohoto zákona.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 114 000 Kč bez DPH.
Vysvětlení zadávací dokumentace_01 | zde
Lhůta pro podání nabídek: 12. 9. 2018 do 10:00 hod.
Výzva k podání nabídky zveřejněna dne 27. 8. 2018 | zde
Název zakázky: "Obchodní akademie Kroměříž - Laboratoř výpočetní techniky" - Vybavení v oblasti IT

Předmětem veřejné zakázky je vybavení v oblasti IT do stávající odborné učebny laboratoře výpočetní techniky.

Veřejná zakázka je vyhlášena jako veřejná zakázka malého rozsahu, která je v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávána mimo režim tohoto zákona podle Směrnice SM/25/04/17 – Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje a dle metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 v uzavřené výzvě.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 1 230 908,40 Kč bez DPH.
Kupní smlouva Obchodní akademie Kroměříž - Pavel Ehrlich - Elkona zde zveřejněna dne 27. 8. 2018
Výzva k podání nabídky zveřejněna dne 26. 7. 2018 | zde
Název zakázky: "Obchodní akademie Kroměříž - Laboratoř výpočetní techniky" - Nábytek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do stávající odborné učebny laboratoře výpočetní techniky.

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Zadavatel používá zákon pouze jako podpůrnou normu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 196 074,97 Kč bez DPH.
Dodatek Smlouvy o dílo č. 2 | zde
Dodatek Smlouvy o dílo č. 1 | zde
Smlouva o dílo zveřejněna dne 28. 5. 2018 | zde
Vysvětlení zadávací dokumentace (02) zveřejněno dne 17. 5. 2018
Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: "Obchodní akademie Kroměříž - Laboratoř výpočetní techniky" | zde
Vysvětlení zadávací dokumentace (01) zveřejněno dne 10. 5. 2018
Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: "Obchodní akademie Kroměříž - Laboratoř výpočetní techniky" | zde
Výzva k podání nabídky zveřejněna dne 4. 5. 2018
Název zakázky: "Obchodní akademie Kroměříž - Laboratoř výpočetní techniky" | zde
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace, kterou zpracovala projekční kancelář IWW enegeneering, s.r.o.
Veřejná zakázka je vyhlášena jako veřejná zakázka malého rozsahu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 1,4 mil. Kč bez DPH.
Výzva k podání nabídky zveřejněna dne 1. 12. 2017
Název zakázky: "Pořízení zařízení a vybavení v oblasti IT" | zde
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky v minimální technické konfiguraci dle přílohy č. 4 výzvy k podání nabídky.
Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činní: 150 000,- Kč s DPH.
Název zakázky: "Obnova učebny výpočetní techniky"
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky v minimální technické konfiguraci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
Blíže viz výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace, která je zveřejněna na profilu zadavatele: | zde
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zveřejněna dne 18. 8. 2017.
Název zakázky: „Obchodní akademie Kroměříž – Stavební úpravy pro bezbariérový přístup“
Smlouva o dílo včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele | zde
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zveřejněna dne 15. 6. 2017
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ PODMÍNKY | zde
Název zakázky: „Obchodní akademie Kroměříž - Rekonstrukce sportovního hřiště”
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky "Obchodní akademie Kroměříž - rekonstrukce sportovního hřiště" | zde
Smlouva o dílo zde 1. část 2.část 3. část zveřejněno 3. 8. 2016
"Obchodní akademie Kroměříž - Rekonstrukce sportovního hřiště"
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
zveřejněno 4. 7. 2016
"Obchodní akademie Kroměříž - Rekonstrukce sportovního hřiště"
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace | zde
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce | zde
Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce | zde
Smlouva o dílo - návrh smlouvy o dílo | zde
Čestné prohlášení - seznam stavebních zakázek | zde
Čestné prohlášení - základní kvalifikační předpoklady | zde
Krycí list nabídky | zde
Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti | zde