Životní prostředí nám není lhostejné. 🌱 🌳 🌍

Životní prostředí nám není lhostejné

Každý den jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače a notebooky, akumulátorové nářadí, hračky na baterie… Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí. Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu na světě. Řešením je jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace, pro kterou jsme si vybrali spolehlivého partnera, společnost REMA Systém.

Za loňský rok jsme odevzdali 1 489 kg odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách.

Díky recyklaci jsme snížili environmentální dopad elektroodpadu a generovali úspory, které si můžeme přiblížit na konkrétních příkladech:
– 365 kWh ELEKTRICKÉ ENERGIE
– 813 kg PRIMÁRNÍCH SUROVIN
– 245 m3 VODY
– 833 l ROPY
– 1 991 kg CO2

Děkujeme, že s námi pomáháte chránit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje.