Zahájení školního roku 2022/2023

Vážené studentky,

Vážení studenti,

zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2022 v budově školy.

Studentky a studenti prvních ročníků se dostaví na 08.05 hod. Po úvodní administraci odjedou na adaptační kurz do Rusavy.

Studentky a studenti vyšších (2. – 4.) ročníků budou mít zahájení školního roku od 08.55 hod. ve svých kmenových třídách.

Výuka dle rozvrhu bude od 2. 9. 2022.